STAFF

KAIZUKA SALON

 
Kazuya Yukawa
 
 
 
 
N ew S ta ff
 
 

IZUMISANO SALON

 
Yuko Ueda
 
 
 
Maika Taniguchi
 
 
 
Natsuki Matsuno
 
 

IZUMISANO BAYAREA SALON

 
Yuji Ueno
 
 
 
Yuka Kamimura
 
 
 
Kazuki Yukinari
 
 

RECRUIT